Enigmatyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Enigmatyczny, zagadkowy, niejasny, tajemniczy.
  • Przeciwstawne|:
    • jasny,
    • jednoznaczny,
    • prosty,
    • zrozumiały.