Epicki teatr Bertolda Brechta

  • Bertold Brecht uznawany jest za najwybitniejszego dramatopisarza i reżysera niemieckiego.
  • Twórca sympatyzował z komunistami, co stało się powodem opuszczenia Niemiec po dojściu do władzy nazistów.
  • Brech udał się do Skandynawii, następnie do Stanów Zjednoczonych, by w 1948 roku powrócić do NRD (Niemiec Wschodnich).
  • Wówczas to stworzył swe największe dzieła: Matkę Courage i jej dzieci, 1949 oraz Dobrego człowieka z Seczuanu, 1943.
  • W stolicy NRD stworzył słynny Berliner Ensemble, realizując swą teorię teatru epickiego.
  • Twórca chciał, by teatr stał się miejscem, gdzie ludzie krytycznie odnoszą się do sytuacji i obrazów przedstawionych na scenie i wyciągają własne wnioski.
  • Widzom niejako narzucano konieczność oceny, porównywania poglądów własnych z tym prezentowanymi, a także zastanawiania się nad własnymi wyborami postępowania.
  • Wykorzystywane w teatrze Brechta techniki teatralne miały wpływ na rozwój dramatu współczesnego.
  • Dotyczy to szczególnie twórczości pisarzy związanych z polityczną lewicą.