Epidemia, zaraza

Epidemia, zaraza, choroba, siła niszcząca.

  1. Biblia (np. historia Hioba).
  2. J. Bieder (oprac.), „Dzieje Tristana i Izoldy”.
  3. G. Boccaccio, „Dekameron”.
  4. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
  5. A. Camus, „Dżuma”.
  6. D. Defoe, „Dziennik roku zarazy”.
  7. A. Szczypiorski, „Msza za miasto Arras”.
  8. G. Herling-Grudziński, „Wieża”.