Epilog

Epilog- końcowa część utworu literackiego, przedstawia dalsze losy bohaterów, zmoże zawierać uwagi odautorskie.