Fleksja

Fleksja – odmiana wyrazów, wyróżniamy:

  • deklinację, czyli odmianę rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków,
  • koniugację, odmianę czasowników.