Inwokacja [definicja]

  • Inwokacja – rozwinięta apostrofa, rodzaj wezwania, zwrotu do adresata, prośby, np. o natchnienie czy pomoc,  umieszczany na początku utworu, skierowany do sił nadprzyrodzonych, np. Boga lub bóstw lub personifikowanego pojęcia abstrakcyjnego.
  • Niekiedy może mieć charakter pieśni dziękczynnej i łączyć się z takimi pojęciami, jak: ojczyzna, miłość, wiara.
  • Pełni ważną funkcję w eposie homeryckim, skąd trafiła do nowożytnej epiki wierszowanej.