Inwokacja

Inwokacja – rozwinięta apostrofa, rodzaj wezwania, zwrotu do adresata, prośby, np. o natchnienie czy pomoc,  umieszczany na początku utworu, skierowany do sił nadprzyrodzonych, np. Boga lub bóstw lub personifikowanego pojęcia abstrakcyjnego.