Epoka aleksandryjska [okres aleksandryjski]

  • Epoka, której początek wiąże się z panowaniem Aleksandra III Wielkiego (336-323 p.n.e.).
  • To także czas założenia przez Aleksandra Aleksandrii, zwanej przy Egipcie.
  • Stanowiła ona główny ośrodek kultury tamtego okresu.
  • Koniec epoko aleksandryjskiej to podbój greckiego Egiptu przez cesarza Oktawiana Augusta.