Epoka augustowska [okres augustowski]

  • Pojęcie określające czas panowania cesarza Oktawiana Augusta (27 p.n.e.-14 p.n.e.).
  • Dotyczy zwłaszcza literatury rzymskiej.
  • Reprezentowali ją m. in. Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, historyk Liwiusz, architekt i pisarz Witruwiusz.