Falliczne kulty

  • Kulty bóstw płodności i urodzaju.
  • Plastyczne wyobrażenie fallusa jako symbolu siły rozrodczej stanowiło ważny element wszelkiej obrzędowosci.