Hetera

  • Typ kurtyzany.
  • Najczęściej była to niewolnica lub wyzwolenica.
  • Niekiedy jednak była kobietą wolną.
  • Bardzo często była to osoba wykształcona i inteligentna.