Poematy cykliczne

  • Poematy epickie pisane na wzór poematów homerowych.
  • Tematykę do nich czerpano z podań bohaterskich.
  • Tematy grupowały się wokół określonej tematyki.
  • Najczęściej dotyczyły wojny trojańskiej czy wypraw Argonautów.
  • Tworzyły tzw. cykle (gr. kyklos = koło, krąg) epickie.
  • Powstawały przede wszystkim w VII i VI wieku p.n.e.