Epoka piśmiennicza w języku polskim

  • Okres piśmienniczy naszego języka początkuje rok 1136.
  • Wówczas to papież Innocenty II wysłał do arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba bullę zawierającą informacje dotyczące majętności arcybiskupstwa.
  • W dokumencie łacińskim zapisano ponad czterysta polskich imion i innych nazw własnych.
  • Zapisy te stały się źródłem wiedzy o fonetyce i słówotwórstwie i fonetyce średniowiecznej polszczyzny.