Plan ramowy i szczegółowy

Tworząc plan należy pamiętać, że:

  • wszystkie punkty powinny się składać z wypowiedzeń jednego rodzaju,
  • mogą mieć form ę zdań oznajmujących, równoważników zdań lub zdań pytających,
  • w planie szczegółowym twórca przedstawia informacje szczegółowe,
  • do punktu głównego przypisuje poszczególne podpunkty.