Szablony językowe

  • W języku stosowane są zwroty grzecznościowe.
  • Są to najczęściej utarte, schematyczne sformułowania.
  • Zazwyczaj mówiący stosuje je mechanicznie, w różnych sytuacjach komunikacji.
  • Są to szablony językowe, a na ich wybór ma wpływ stosunek wzajemny rozmawiających i ich intencje.