Epoka

Barak, burak, czy jak mu tam – to kierunek w sztuce.