Epos homerycki [cechy charakterystyczne]

 • Rodzaj literacki:
  • epika.
 • Osoba mówiąca:
  • obiektywny narrator, uwidacznia się nie tylko w inwokacji, ale całym dziele,
  • zwraca się bezpośrednio do słuchacza (czytelnika),
  • uprzedza go o zdarzeniach i ich konsekwencjach.
 • Główni bohaterowie:
  • mityczni, wszechmocni bogowie,
  • ludzie i herosi, ich każde działanie podlega woli bogów,
  • często walczą ze sobą,
  • kapryśni i nieprzewidywalni.
 • Tematyka:
  • mity i podania splecione z losami głównego bohatera,
  • zdarzenie, które jest przełomowe dla społeczeństw biorących udział w przedstawianej historii.
 • Kompozycja:
  • podział na pieśni (księgi, części) będące samodzielnymi częściami,
  • równolegle pokazywanie historii bogów, herosów, ludzi,
  • epizodyczność akcji,
  • obecność licznych dygresji, opisów (retardacja),
  • inwokacja jako stały element kompozycyjny otwierający utwór.
 • Język i styk:
  • forma wierszowana,
  • pattos,
  • realistyczne opisy.