Herstoria

 • Słowo pochodzi  z angielskiego  (ang. herstory) i dosłownie oznacza „jej opowieść”.
 • Jest to rodzaj neologizmu stworzony w opozycji do nazwy historia (ang. history – gis-tory), co oznacza „jego opowieść”.
 • Pojęcie pojawiło się pod koniec XIX wieku.
 • Oznacza brak zgody na taką wersję historii, w której pomija się rolę kobiet.
 • Przekazy  historyczne spisywane były najczęściej przez mężczyzn i opisywały ich dokonania, np.
  • Galla Anonima,
  • Wincentego Kadłubka,
  • Jana Długosza.
 • Wyrazem dążeń do odwrócenia tej tendencji są przykładowo  książki, np. polskiej pisarki Marty Dzido, autorki książek o roli kobiet w działaniach opozycji w czasach PRL:
  • Kobiety Solidarności.