Erifyle [mitologia]

  • Królewna argiwska, córka Talaosa, siostra Adrastosa, żona Amfiaraosa.
  • Przekupiona przez Polinejkesa naszyjnikiem Harmonii, namówiła męża , wbrew jego wieszczemu przeczuciu śmierci, do udziału w wyprawie  Siedmiu przeciw Tebom.
  • Podobnie namówiła swego Alkmeona do objęcia dowództwa wyprawy Epigonów, przekupiona peplosem Harmonii.
  • Peplos to rodzaj klasycznej długa wierzchnia szata kobiet, wykonana z prostokątnego płata wełnianej tkaniny.
  • Po powrocie z wyprawy  Alkmeon zabił matkę.
  • Wg innej wersji – obydwa dary złożył w świątyni delfickiej

 

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.