Przedmiotowość

  • Specyficzne ukształtowanie dzieła w taki sposób, aby nie ujawnił się w nim autor ani jego emocjonalny stosunek do opisywanych spraw.
  • Zgodnie z kategorią podmiotowości – elementy świata przedstawionego muszą być budowane w taki sposób, jak gdyby stanowiły oddzielną, samoistną rzeczywistość niezależną od decyzji twórcy i kierującą się własnymi zasadami oraz prawami.
  • Przedmiotowość była jedną z głównych kategorii estetycznych realizmu, a odnosiła się głownie do dzieł epickich.