Przedburzowcy

  • Grupa młodych pisarzy (m. in. M. Bałucki i M. Rozwadowski)  przeciwstawiająca się literaturze i filozofii romantyzmu.
  • Głosili program literatury piętnującej zło bliskie codziennemu życiu oraz podejmującej problematykę moralną i polityczną.
  • Przedburzowcy działali w latach 1858-1862, głównie na terenie Galicji.
  • Ich twórczość jest uważana powszechnie za jedną z zapowiedzi zbliżającego się pozytywizmu w polskiej literaturze.