Eros i Psyche [miłość zaklęta w marmurze, karta pracy]

Ukazane przez Antonio Canovę postaci Erosa i Psyche są piękne, proporcjonalne, harmonijne. Zwrócone ku sobie twarze wyrażają uczucie miłości, oddania, zachwytu i uwielbienia. Rzeźba wykonana jest z białego marmuru, który podkreśla delikatność, szlachetność, doskonałość i nieskazitelność.

Cechy rzeźby

dynamicznej

statycznej

  • dominują elementy ukośne, postrzegane   w plastyce jako dynamiczne,
  • pokazane są relacje emocjonalne między postaciami,
  • otwarta kompozycja, są prześwity, ażury,
  • ekspresja, nastrój rzeźby, relacje, napięcie myędzy postaciami,
  • kompozycja zwarta, blokowa,
  • takie ustawienie  elementów, by  sprawiały wrażenie nieruchomych,
  • nastrój rzeźby: dostojeństwo, powaga, spokój, patos,