Erotyk

  • Wiersz o tematyce miłosnej
  • Funkcjonuje w literaturze tak długo, jak cała poezja.
  • Pisany w różnych tonacjach, w zależności od epoki i indywidualnych predyyspozycji autora.
  • Potrafi doskonale przedstawiać miłość, tę platoniczną czy zmysłową.
  • Łączy często uczucie ziemskie z treściami religijnymi.
  • Najczęściej przyjmuje formę bezpośredniego zwrotu do adresata lub sięga po metaforyczny obraz wyrażający erotyczną treść.