Eryk [patron chrześcijański]

  • Mowa o Eryku Jedvardssonie, który około 1158 roku został królem Szwecji (lub jej części).
  • Towarzyszył biskupowi Uppsali, Henrykowi, w wyprawie przeciw poganom w Finlandii.
  • Był prawdopodobnie założycielem wielu kościołów.
  • Zginął śmiercią męczeńską z rąk pogan.
  • Niektóre źródła podają pogan Starej Uppsali jako katów Eryka, inne Duńczyków, którzy najechali Szwecję.

  • Imię Eryk ma etymologię skandynawską.
  • Człon era oznacza zaszczyt, rihhi – panowanie i władzę.
  • Całość oznacza tego, który zaszczytnie panuje.
  • Święty Eryk jest patronem Szwecji i Uppsali.
  • Dzień św. Eryka to 18 maja.

dstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]