Nieobecność [synonimy]

  • Absencja.
  • Niebyt.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]