Nienaturalny [synonimy]

 • Anormalny.
 • Karykaturalny.
 • Dziwaczny.
 • Dziwny.
 • Cudaczny.
 • Efekciarski.
 • Pretensjonalny.
 • Koturnowy.
 • Przesadny.
 • Aktorski.
 • Wyjątkowy.
 • Fałszywy.
 • Napuszony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]