Niemoralny [synonimy]

  • Nieetyczny.
  • Zdrożny.
  • Rozpustny.
  • Wyuzdany.
  • Grzeszny.
  • Pornograficzny.
  • Nieprzyzwoity.
  • Niegodziwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]