Esej, szkic literacki

  • Wypowiedź literacka, publicystyczna z analizą i interpretacją,
  • Rodzaje esejów: filozoficzny, naukowy, krytyczny, publicystyczny,
  • W praktyce szkolnej stosowany jako realizacja pewnych tematów, np. esej interpretujący utwór poetycki, analiza i interpretacja wiersza, analiza porównawcza wybranych utworów.
  • Esej pozwala autorowi na subiektywne ujęcie tematu.
  • Podstawą rozważań i refleksji jest treść omawianych utworów, choć ich omówienie pozostaje sprawą indywidualną.
  • Rzeczową wiedzę i umiejętności piszącego potwierdza występowanie dygresji, skojarzeń, anegdot, odwołań, przenośni, które nadają rozprawie indywidualne piętno.