Dyskusja [elementy oceny]

Najważniejsze elementy (akcenty)w celu oceny:

  • przedstawienie danego materiału (wszechstronne, uporządkowane lub przeciwnie),
  • ujecie tematu (logiczne, uzasadnione, z argumentacja przedstawiontch tez),
  • uzupełnienie nieścisłości, niedomówień, stwierdzeń kontrowersyjnych,
  • odczytanie innej pracy na ten sam temat w celu porównania stanowisk i ujęcia tematu,
  • ocena ogólna i zapisanie wniosków.