Schemat dyskusji, narady

Elementy dyskusji, narady:

  • wprowadzenie do dyskusji,
  • przedstawienie istotnych tez, zakresu omawianych problemów,
  • różne wypowiedzi na wskazany temat, poparte argumentami, przykładami,
  • podsumowanie dyskusji przez prowadzącego w ujęciu syntetycznym, ocena,
  • zapis końcowych wniosków.