Klasyfikacja języków

  • Klasyfikacją nazywany podział języków świata według ustalonych kryteriów.  Jednym z rodzajów jest grupa nazywana językami syntetycznymi, gdzie bierze się pod uwagę  strukturę, wyrazy tych języków składają się z cząstki będącej odpowiednikiem konkretnej rzeczywistości (morfem realny) i właściwych elementów gramatycznych (formanty morfologiczne, refleksyjne, np. w naszym języku.
  • Jako kryterium klasyfikacji może być badanie języków pod względem ilości i wzajemnych proporcji wyrazów konkretnych do wyrazów abstrakcyjnych, pojęć oderwanych od konkretów (desygnatów).
  • Języki społeczeństw będących na niskim stopniu rozwoju cywilizacyjnego wykazują przewagę wyrazów konkretnych nad abstrakcyjnymi.
Klasyfikacja języków
Fonologiczna Morfologiczna Słownikowa
1. Języki samogłoskowe            (j. francuski).

2. Języki spółgłoskowe (j. polski).

1. Języki syntetyczne – aglutynacyjne (j. węgierski).

Języki fleksyjne (j. polski)

2. Języki analityczne (j. chiński, j. węgierski).

3. J.ęzyki pozycyjne (j. francuski, j. angielski)

Wyrazy podzielone słowotwórczo lub niepodzielne, konkretne, abstrakcyjne.

 

Język polski ma przewagę wyrazów podzielnych morfologicznie, konkretnych.