Esej

Esej jest forma wypowiedzi o tematyce literackiej, publicystycznej lub filozoficznej.Spośród innych wypowiedzi  esej wyróżnia się osobistym i swobodnym tonem. Autorzy esejów sięgają po środki literackie, takie jak obraz, metafora, luźna kompozycja. Esej nie dąży do syntezy, lecz wyraża osobiste refleksje autora.

   

Esej, rodzaj szkicu literackiego, charakteryzujący się luźną kompozycją (swobodną konstrukcją). Przedstawia subiektywne , własne, autorskie refleksje na rozmaite tematy, m. in związane z filozofią, kulturą, nauką, literaturą. Istotna jest erudycja i piękny (poprawny) język

 

Wskazówki

 
Wstęp
 • Przedstaw problem, który poddajesz rozważaniom, uzasadnij jego ważność,
 • Wskaż okoliczności, które sprowokowały cię do podjęcia tematu, może to być sytuacja codzienna lub np. dzieło literackie,
 • Możesz rozpocząć rozważania od cytatu,
 • Stosuj odpowiednie słownictwo, skoro to twoje rozważania to używaj czasowników w 1 osobie liczby pojedynczej,
 • Zobrazuj problem, zasygnalizuj zagadnienie, które poddasz rozważaniom, możesz zastosować wypowiedzenia (zdania) pytające lub przypuszczające.
Rozwinięcie
 • Przywołaj ważne, z twojego punktu widzenia, utwory literackie lub filmy, obrazy, które powiązane są z twoimi rozważaniami,
 • Ustal kolejność ich wprowadzania do tekstu, by uniknąć chaosu,
 • Wybierz zasadę prezentacji i stosuj ją konsekwentnie w całej pracy,
 • Komentuj to, co wprowadzasz, eksponuj własne zdanie,
 • Stosuj słownictwo ilustrujące formę rozważań (wydaje się, można uznać, ktoś powiedział,że  itd.),
 • Zastosuj cytaty i aforyzmy, wzbogacisz w ten sposób pracę artystycznie,
 • Pozwól sobie na dygresje, wykorzystaj ponadto metafory, porównania, epitety, pytania retoryczne i inne środki,
 • Używaj wyrazów i zwrotów, które wskazują na ciebie (sądzę, uważam, myślę),
 • Stosuj również słownictwo podtrzymujące kontakt z odbiorcą (zastanówmy się, sprawdźmy, przypomnijmy).
Zakończenie
 • Podsumuj, uogólnij zaprezentowane poglądy,
 • Podkreśl możliwość rozmaitego przedstawienia prezentowanego problemu,
 • Stosuj ciekawe rozwiązania stylistyczne, wykorzystuj dostępne środki – metaforę, porównanie, nieraz paradoks,
 • Sformułuj puentę ujmującą twoje refleksje.
 • Zastosuj cytaty, bogactwo interpunkcyjne (wykrzykniki, wielokropki, znaki zapytania