Etapy analizy i interpretacji utworu epickiego

I.

Wstęp

Gatunek, autor,
czas powstania

Odpowiedzi na pytania:

 • Jaki to gatunek?
 • Kto jest autorem?
 • W jakiej epoce tworzy?
 • Co jest charakterystyczne dla tej epoki?

 

Główny temat, problematyka

Odpowiedzi na pytania:

 • Co jest tematem utworu?
 • Jaką problematykę podjął dany autor?
II Rozwinięcie

Czas i miejsc akcji

Odpowiedzi na pytania:

 • Gdzie i kiedy toczy się akcja?

Bohaterowie

Odpowiedzi na pytania:

 • Kim są najważniejsze postaci?
 • W jakich wzajemnych relacjach pozostają?

Rodzaj narracji

Odpowiedzi na pytania:

 • Kim jest narrator?
 • W której osobie się wypowiada?
 • Czy jest jednocześnie bohaterem wydarzeń?
 • Jaki ma stosunek do przedstawianych wydarzeń?

Punkt kulminacyjny

Odpowiedzi na pytania:

 • Jakie wydarzenie okazało sie najważniejszym w utworze?
 • Co ma na nie wpływ?

Budowa utworu

Odpowiedzi na pytania:

 • Jaka jest rola dialogów i monologów?
 • Jakie autor wykorzystał środki artystyczne (stylistyczne)?

Język utworu

Odpowiedzi na pytania:

 • Jaki jest język?
 • Czy jest jakaś stylizacja językowa?
 • Jak wpływa to na odbiór utworu?
III

Zakończenie

Wnioski i podsumowania

Odpowiedzi na pytania:

 • Jaki problem przedstawił autor?
 • Jakie wnioski można wyciągnąć z lektury?
 • Jakie nasuwają się refleksje?