Istotne pojęcia z zakresu gatunków literackich

  • Fikcja literacka, fikcyjny świat stworzony przez aurora, może on być realistyczny, gdzie postaci, wydarzenia są prawdopodobne, a także fantastyczny (wymyślony, nieprawdopodobny).
  • Retrospekcja, przywołanie wydarzeń, które rozgrywały sie wcześniej, wplecenie ich w jakiś wątek.
  • Dialog, w literaturze wypowiedź , rozmowa kilku osób, jest jedna z form podawczych, a w dramacie główną forma wypowiedzi.
  • Monolog, wypowiedź bohatera (solo), nie wchodzi w skład dialogu, w liryce to podstawowa forma wypowiedzi.