Etyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Etyczny, zgodny z nakazem etyki, moralny.
  • Przeciwstawne:
    • nieetyczny,
    • niemoralny,
    • nieuczciwy.