Ewolucyjny [wyrazy przeciwstawne]

  • Ewolucyjny, rozwijający się stopniowo, w drodze ewolucji.
  • Przeciwstawne:
    • rewolucyjny,
    • nagły,
    • szybkki.