Etyka językowa

  • Zbiór zasad wypowiadania się w określonych sytuacjach komunikacyjnych oraz wykorzystywania przyjętych formuł grzecznościowych.
  • Należy uwzględniać, do kogo się zwracamy (wiek, płeć, stanowisko, stopień naszej zażyłości z tą osobą) i w jakiej sytuacji (oficjalnej czy prywatnej).