Etyka wypowiedzi

  • Zbiór zasad obowiązujących  uczestników komunikacji językowej.
  • Zakłada prawdomówność nadawcy oraz używanie stosownych form komunikatu.