Konflikt społeczny

  • Zderzenie sprzecznych interesów.
  • Przybiera różne formy, mniej lub bardziej gwałtowne.
  • Jego celem jest wywarcie wpływu na władzę.
  • Niekiedy sposób podniesienia pozycji społecznej lub osiągnięcie innych korzyści przez jakąś grupę społeczną.
  • Uważa się, że konflikt społeczny to zjawisko szkodliwe.
  • W jego wyniku niszczone są zasady współżycia i podważane wartość.