Kochanowski Jan [jego przyjaciele i literaccy przewodnicy]

 • Kochanowski, jak inni pisarze renesansu, wzorował się na wybitnych poprzednikach.
 • Byli to twórcy kultury, których poeta podziwiał.
 • Jednym z nich był Francisco Petrarka i jego listy do Cycerona.
 • Patrzył z podziwem na prekursora renesansu i twórcę sonetów do Laury.
 • Do „przyjaciół”, którzy mieli wpływ na poetę zaliczyć także można:
  • Horacego (65-8 wiek p.n.e), poetę, którego „Pieśniami” zachwycał się Kochanowski,
  • Marka Tyliusza Cycero (106-43 p.n.e.), wybitnego rzymskiego retora i popularyzatora stoicyzmu,
  • Piotra Myszkowskiego (ok. 1510-1591), biskupa krakowskiego, mecenasa, który wspomagał Kochanowskiego Finansowo,
  • Jan Zamoyskiego (1542-1605), przyjaciela, któremu przygotował na uroczystości weselne „Odprawę posłów greckich”.