Eustachy [patron chrześcijański]

 • Urodził się w I wieku w Rzymie, w rodzinie pogańskiej.
 • Jako rzymski żołnierz odznaczył się męstwem i walecznością.
 • Cesarz Trajan mianował go dowódcą legionu w Azji Mniejszej.
 • Eustachy miał rodzinę (żonę i 2 synów).
 • Bardzo lubił polować.
 • Pewnego dnia zobaczył na polowaniu ogromnego jelenia  a pomiędzy jego porożem promienny krzyż.
 • Zaczął się interesować Chrystusem i w końcu z całą się ochrzcił, co oznaczało koniec jego kariery wojskowej.
 • Pozbawiono go też majątku i zmuszono do opuszczenia kraju.
 • Eustachy udał się do Egiptu.
 • Po pewnym czasie kazał go odszukać cesarz, potrzebował bowiem dobrego dowódcy do prowadzenia wojen.
 • Eustachego odnaleziono na polu, gdzie pracował jako parobek.
 • Eustachy wrócił do ,kraju i poprowadził wojsko do wielu zwycięskich bitew.
 • Obiecano mu wówczas zwrot majątku pod warunkiem, że złoży ofiarę bożkom pogańskim.
 • Odmówił i w 118 roku został stracony na rozkaz cesarza Hadriana.

 • Imię Eustachy pochodzi od greckiego słowa eustachys = pięknie kwitnący, obfity w ziarno, obdarzony potomstwem.
 • Święty Eustachy jest patronem:
  • Paryża,
  • Madrytu,
  • myśliwych,
  • służby leśnej,
  • sukienników,
  • blacharzy.
 • Dzień św. Eustachego to 20 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]