Malarstwo baroku

 • Różnorodna tematyka.
 • Zastosowanie światłocienia, perspektywy, bogatej kolorystyki, otwartej kompozycji i dynamiki.
 • Przedstawiciele:
  • Peter Paul Rubens (Cierniem ukoronowanie, Sąd Ostateczny),
  • Anton van Dyck (portrety, malarz Karola I, króla Anglii),
  • Rembrandt van Rijn (Nocna straż, Saskia, Anatomia doktora Tulpa),
  • Diego Velázquez (portrety Habsburgów hiszpańskich),
  •  Michelangelo Caravaggio (Bachus, Nawrócenie św. Pawła, Wskrzeszenie Łazarza),
  • El Greco (Adoracja imienia Jezusowego (sen Filipa II),
  • Tomasz Dolabella pracujący w Polsce (portrety, obrazy religijne).