Wiedza

Wiedza zdobywana w szkole  wymaga niekiedy sprawdzenia jej poziomu, także z takich przedmiotów, jak muzyka. Stanowi to bowiem sygnał realizacji wymagań programowych (dla nauczyciela) i podstawę do samooceny przez ucznia. Prezentujemy Wam odpowiedź ucznia na temat polskiego hymnu, obfitującą w błędy ortograficzne, gramatyczne i rzeczowe. Warto przypomnieć, że kiedyś takie wiadomości dzieci zdobywały w domach rodzinnych, wiele osób na pewno zna wiersz z „Katechizmu polskiego dziecka” – „Kto ty jesteś? . Pozwalamy sobie na chwilę refleksji: Tylu wokół patriotów…