„Evviva l’arte!” („Niech żyje sztuka!”) Kazimierza Przerwy-Tetmajera

 • „Evviva l’arte” obrazuje sytuację artysty z końca XIX wieku.
 • Nie może on odnaleźć się w społeczeństwie, które tworzy klasy społeczne , biorąc pod uwagę stan materialny (majątek).
 • Dla tego pokolenia jedynie sztuka stanowi jedyną ostoję, ocalałą na gruzach wartości.
 • Biedny (najczęściej) artysta nie znajduje w takim społeczeństwie miejsca dla siebie.
 • Czuje się wyalienowany, odrzucony, niezrozumiany.
 • Pogodzenie się z dolą pariasa, towarzyszy wyniesienie sztuki na piedestał.
 • Postrzega społeczeństwo jako grupę filistrów, czyli ludzi ograniczonych, bez żadnych wyższych aspiracji i zakłamanej moralności.
 • Jakże więc tacy ludzie mogliby zrozumieć artystę, dumnego nagrodzonego przez boga talentem.
 • Zawołanie „Niech żyje sztuka” to wyraz głębokiej wiary w sens pracy artystów, w ich twórczość, która dostarcza  przeżyć estetycznych.
 • Sztuka to przecież pewnego rodzaju religia, a artysta to kapłan, który u maluczkich nigdy nie znajdzie uznania.
 • W tym oszalałym, chylącym się ku upadkowi świecie  jedynie sztuka pozostaje wartością trwałą, prawdziwie wielką, pozostaje pasją, której warto się poświęcić.