Ewangeliści biblijni

 • Ewangelia to inaczej dobra nowina.
 • Tak też określano nauki głoszone przez jezusa.
 • Kiedy rosło zainteresowanie głoszonymi przez Jezusa naukami i rozrastała się grupa wyznawców koniecznością okazało się spisanie historii życia Chrystusa.
 • Pojawiły się opowieści biograficzne i te właśnie nazwano Ewangeliami.
 • Cztery z nich uznano za kanoniczne i włączono do Nowego Testamentu.
 • Przyjmuje się, że ich autorami byli Marek, Mateusz, Łukasz i Jan.
 • Znawcy przedmiotu uważają, że pierwsza powstała Ewangelia wg św. Marka (ok. 70 roku, I wiek n.e.).
 • Naukowcy potwierdzają, że Marek korzystał z przekazów ustnych.
 • Ewangelie św. Mateusza i Łukasza powstały ok. 59-90 roku.
 • Po roku 90. powstały prawdopodobnie Ewangelie wg św. Jana.
 • Pozostali twórcy sięgali także do ustnych przekazów, ale mieli też inne źródła (badacze określają je literą Q).
 • Ewangeliści w ikonografii występują z rozłożoną na pulpicie księgą i symbolami, min. dłoni Boga (wena, inspiracja boska), gołębicy (Duch Świety), aniola (Mateusz), lwa (Marek), wołu (Łukasz), orła (Jan).