Ewolucjonizm

Ewolucjonizm, pogląd zakładający ciągły i stopniowy rozwój oraz zmiany w różnych formach życia przyrodniczego i społecznego. Przedstawicielem ewolucjonizmu był Karol Darwin, który sformułował zasady w odniesieniu do świata przyrody. W odniesieni do społeczeństwa idee te głosił Herbert Spencer.