Exemplum [wyjaśnienie terminologiczne]

  • Takim terminem określa się retorykę Mikołaja Reja.
  • Znaczenie słowa to „przykład”, czyli rodzaj krótkiej historyjki, anegdoty, mającej charakter odstraszający.
  • Dotyczyła głownie życia sławnych ludzi.
  • Jej cele było ukazanie antywzorów.
  • Rej doskonale potrafił ukazać negatywne cech szlachty, wykorzystując przykłady, których należy unikać.