Fala [synonimy]

  • Woda.
  • Baranek.
  • Bałwan.
  • Piana.
  • Wał wodny.
  • Prąd.
  • Drgania.
  • Fałda.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]