Falować [synonimy]

  • Drgać.
  • Burzyć się.
  • Pienić się.
  • Kłębić się.
  • Kotłować się.
  • Wełnić się.
  • Musować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]