Fałda [synonimy]

  • Zmarszczka.
  • Zakładka.
  • Fałd.
  • Fala.
  • Wypukłość.
  • Załamek.
  • Załamka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]