Fałsz [synonimy]

  • Kłamstwo.
  • Łgarstwo.
  • Kłam.
  • Bajka.
  • Bujda.
  • Obłuda.
  • Obmowa.
  • Nieprawda.
  • Plotka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]